Szanowne Badaczki, Szanowni Badacze,

ostatnie dwie dekady zaowocowały niezwykłym, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, przyrostem danych pozwalających lepiej poznać życie społeczności zamieszkujących ziemie polskie w czasie trwania kultur pól popielnicowych, a dostępność nowych metod . od zdjęć lotniczych po analizy mikrośladów pozwoliła na sformułowanie nowych problemów badawczych. Wydaje się jednak, że wymiana informacji na temat prowadzonych badań jest niewystarczająca i stąd pomysł na spotkanie się we Wrocławiu. Chcemy, żeby konferencja była okazją do wymiany myśli i dyskusji na temat współcześnie prowadzonych badań na stanowiskach wiązanych z kulturami pól popielnicowych. Do udziału w tej dyskusji zapraszamy wszystkich zainteresowanych: studentów, pracowników ośrodków konserwatorskich i muzealnych, archeologów działających w ramach prywatnych firm oraz akademicką kadrę naukową. Liczymy także na udział kolegów z Czech, Moraw i Słowacji. Planujemy dwudniowe obrady, a w trzecim dniu konferencji wycieczkę na grodziska kultury łużyckiej we Wrocławiu-Osobowicach.

Oprócz wystąpień w formie referatów, przewidujemy także przygotowanie moderowanego panelu dyskusyjnego, w ramach którego mogłyby się wypowiedzieć osoby dopiero planujące realizację projektów badawczych, prac doktorskich itp.

Proponowane bloki tematyczne:

  • perspektywy badań nad kulturami pól popielnicowych
  • sprawozdania i materiały
  • projekty eksperymentalne
  • analizy specjalistyczne i badania nieinwazyjne
  • popularyzacja wyników badań (współczesnych i archiwalnych) oraz ochrona stanowisk archeologicznych.

Na zgłoszenia tematów wystąpień czekamy do końca marca 2017 roku. Opłata konferencyjna będzie jednakowa dla wszystkich uczestników i wyniesie 50 pln. Pozostałe informacje będą sukcesywnie pojawiać się na stronie konferencji: pola2017.archeo.uni.wroc.pl

Do zobaczenia we Wrocławiu!
W imieniu komitetu organizacyjnego
Justyna Baron

Zaproszenie na konferencję (plik pdf)

Karta zgłoszenia udziału w konferencji, wersja word lub pdf
Wypełnione zgłoszenie proszę odesłać na adres justyna.baron@uwr.edu.pl

komitet naukowy konferencji:
Jacek Gackowski
Bogusław Gediga
Radosław Janiak
Maciej Kaczmarek
Elżbieta Kłosińska
Marcin S. Przybyła

komitet organizacyjny:
Justyna Baron
Barbara Krukiewicz
Radosław Kuźbik
Dagmara Łaciak
Marcin Maciejewski
Kamil Nowak

Program konferencji (plik pdf) (zamieszczono: 5.09.2017)

Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych - księga abstraktów (zamieszczono: 21.09.2017 r., plik pdf)